Rynki energii elektrycznej                                                                        Strona główna

Nauczanie zasad działania rynków energii elektrycznej ma trzy zasadnicze formy:
Materiały wykładowe obejmują 10 jednostek i są przygotowane w postaci elektronicznej dostępne dla studentów na internecie wraz z materiałami uzupełniającymi, jakim jest książka Rynki energii elektrycznej.

Udział w studiach podyplomowych w roku 2007 obejmuje prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych z zakresu "Sustainable Energy Markets" organizowanych przez European Energy Institute. Blok zajęć zatytułowany "Energy system and markets" odbywał się w Warszawie w dniach 13-17 luty 2007 oraz w Krakowie w dniach 6-10 marca 2006.