Wybrane projekty                                                                                    Strona główna

1.      Program dla elektroenergetyki” – projekt dla Ministerstwa Gospodarki, zatwierdzony przez rząd RP 28 marca 2006.

2.    "Symulacja cen energii elektrycznej po rozwiązaniu kontraktów długoterminowych" – projekt wykonywany z ARE, 2006

3.     Analiza wpływu ograniczeń emisji zapisanych w Taktacie Akcesyjnym na działanie systemu elektrenergetycznego „ – projekt dla                  Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej- marzec 2006

4.  “The optimal commitment and dispatch in the New York electricity market” – project for the New York Independent Network Operator, 2005

5.      
Analiza wpływu ustawy Prawo energetyczne na działanie wytwórców energii elektrycznej na tle dyrektyw Unii Europejskiej” -                       Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 2005

6.      
Optymalizacja pracy jednostek wytwórczych na rynku energii przy uzwględnieniu ograniczeń sieciowych” – projekt fianansowany przez           Komitet Badań Naukowych, 2004/2005

7.     Opracowanie zasad zakupu energii z generacji wymuszonej – GWS” – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie, 2003

8.     Zmiany w zasadach działania rynku bilansującego” opracowanie dla PSE S.A., styczeń 2003

9.     Elektrownie szczytowo-pompowe na rynku energii elektrycznej” opracowanie dla ESP, grudzień 2002- styczeń 2003.

10.     Audyt rynku bilansującego” Projekt dla PSE S.A., październik 2003

11.     Projekt merytoryczny systemu wspomagania decyzji Operatora Systemu Przesyłowego”, Projekt realizowany przez Energoprojekt-Consulting SA dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – maj 2002;

12.     „Projekt i budowa programu generatora modeli ograniczeń systemowych GMOS II”, Projekt realizowany przez Energoprojekt-Consulting SA dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – sierpień 2001;

13.     „Organizacja działu sprzedaży Południowego-Koncernu Energetrycznego”, Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla PKE. – Styczeń – wrzesień 2001;

14.     Segment bilansujący rynku energii elektrycznej w Polsce – Opis”, Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Maj 2000;

15.     „Regulamin Rynku Bilansującego – Wersja 1.0”, Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Czerwiec 2000;

16.     „Projekt Rynku Bilansującego”, Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Lipiec 2000;

17.     Projekt i budowa programu rozdziału obciążeń (LPD) na rynku bilansującym energii elektrycznej” Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Czerwiec 2000;

18.     „Projekt i budowa pilotowego programu generatora modeli ograniczeń systemowych GMOS” Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Czerwiec 2000;

19.     „Program wdrażania dobowo-godzinowego rynku energii elektrycznej w Polsce”, Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Wrzesień 2000,

20.     „Regulamin Generacji Wymuszonej – Wersja 1.0”, Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Grudzień 2000

21.     „Regulamin Regulacyjnych Usług Systemowych – Wersja 1.0”, Kierownik merytoryczny z ramienia Energoprojekt-Consulting w projekcie dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. – Grudzień 2000.

22.     Cost Reflective Network Pricing for Distribution Networks” - Projekt dla Ontario Hydro, 2000;

23.     „Projekt rynku energii elektrycznej w Polsce” – Projekt przygotowany dla KERM – Kierownictwo merytoryczne, 1999;

24.     „Responsibilities of Distributors for damages caused by voltage surges” - Projekt dla the Electricity Industry Ombudsman Victoria, 1999;

25.     „Cost Reflective Network Pricing for Transmission Networks” - Projekt dla Ontario Hydro, 1999;

26.     „Advanced Bidding Strategies in Electricity Markets” - Projekt dla Ontario Hydro, 1999;

27.     „Market Simulator for Ontario Electricity Market” - Project dla Ontario Hydro, 1998;

28.     „Protection against voltage surges and responsibilities of Distribution Businesses” – Projekt dla the Office of the Regulator-General, Victoria, 1998;

29.     „Development of a new version of the Distribution Code” - Projekt dla the Office of the Regulator-General, Victoria, 1998/99;

30.     „Electricity Market Regulations” – Projekt dla Ontario Hydro, 1997;

31.     „Structure of Electricity Markets” - Project dla Ontario Hydro, 1997;

32.     „Energy contracts in competitive electricity markets” - Projekt dla Ontario Hydro, 1997;

33.     „Financial settlements in competitive electricity markets” – Project dla Ontario Hydro, 1997;

34.     „Network tariff verification” -Projekt dla the Office of the Regulator-General, 1997;

35.     “Modelling and power flow studies of a large oil refinery”, Projekt dla Ecogen, 1997;

36.     “Improved Reliability of On-load Transformer Tap Changers” – Projekt dla Electricity Supply Association of Australia, 1997;

37.     "Harmonic Current Reduction in Distribution Networks" – Projekt dla Electricity Supply Association of Australia. 1993 - 1996;

38.     "Development of Controlled Filters for Harmonic Current Reduction", - Projekt dla Mineral and Energy Reasearch Institute of Western Australia, (MERIWA), 1993 -1996;

39.     “Harmonic Current Reduction in Fluorescent Lamp Systems,” – Projekt dla MERIWA,  1995 - 1996;

                                                                                                                                                                            powrót