Materiały bieżące i komentarze                                                                Strona główna

Na stronie tej są zamieszczane bieżące publikacje i komentarze publikowane w kolejnych miesiącach.

Sierpień 2007

W dniu 19 września 2007 roku pismo Rzeczpospolita zamieściło wywiad dotyczący polityki energetycznej Unii Europejskiej.

W dniu 28 sierpnia 2007 roku  miał miejsce wywiad radiowy dla I Programu Polskiego Radio w wieczornych widomościach o godz. 22:00. Wywiad dotyczył spraw bezpieczeństwa energetycznego.

W sierpniu 2007 na stronach internetowych Nowego Przemysłu ukazały się dwa komentarze dotyczące: zmian na stanowisku prezesa URE oraz konieczności informowania odbiorców energii o możliwościach rynkowych.

Został przygotowany i przekazany do pisma  European Review of Energy Marketswydawanego przez Europejski Institut Energii artykuł dotyczący bezpieczeństwa energetycznego. Artykuł ukaże się w październiku 2007 roku. 

W marcu 2008 roku zostało przygotowane i opublikowane na CIRE sprostowanie do Komunikatu prezesa URE dotyczącego jego stanowiska w sprawie konsolidacji.