European Energy Institute  -  Europejski Instytut Energii
                                                                                                            Strona główna

Europejski Instytut Energii jest niezależn± grup± doradcz± w sprawach energii dla organizacji europejskich i przemysłu elektroenergetycznego. Instytut składa się z 16 profesorów z 11 krajów europejskich, w tym 7 ekonomistów, 5 inżynierów i 4 prawników.


Nauki ekonomiczne

Nauki techniczne

 
Nauki prawnicze

Europejski Instutut Energii również publikuje pismo pt. European Review of Energy Markets” oraz organizuje pan-europejskie studia podyplomowe „Sustainable Energy Markets – An Advanced Multidisciplinary Training Program”.

                                                                                                                                                        Powrót