Europejski koordynator połączeń energetycznych Litwy-Polski-Niemiec                                       
                                                                                                                                                        Strona główna


W dniu 17 lipca 2007 roku Komitet ds Przemysłu, Badań i Energii Parlamentu Europejskiego (European Parliament's Industry, Research and Energy Committee) zatwierdził nominację czterech koordynatorów projektów w dziedzinie energii. Koordynatorzy nominowani przez Komisję Europejską będą odpowiedzialni za monitorowanie szeregu priorytetowych projektów dotyczących infrastruktury w celu zapewnienia terminowej ich realizacji.

Europejskim koordynatorami są: Władysław Mielczarski, Georg Wilhelm Adamowitsch, Mario Monti i Jozias van Aartsen. Profesor Mielczarski posiadający doświadczenie w dziedzinie sieci elektroenergetycznych będzie odpowiedzialny za rozwój połączeń Litwy, Polski i Niemiec (Northern European Powerlink); G. W. Adamowitsch, były minister gospodarki Niemiec będzie zajmował się rozbudową farm wiatrowych na morzu (offshore wind project); profesor Monti, członek Parlamentu Europejskiego od 1995 do 2004 będzie zajmował się rozwojem połączeń elektroenergetycznych pomiędzy Francja i Hiszpanią; a van AArtsen, były minister spraw zagranicznych Holandii będzie odpowiedzialny za gazociąg Nabucco podaje Komisja Europejska.