Książki                                                                                                Strona główna

1.      Mielczarski W, (Editor). Rozwój rynków energii elektrycznej”, Warszawa, maj 2006, (str. 243)

2.      Mielczarski W., (Editor), „Complex electricity markets”, Warszawa, maj 2006, (str. 282)

3.      Mielczarski W., (Editor), „Development of the electricity markets”, Łódź, maj 2005, (str. 236)

4.      Mielczarski W., (Editor), "Rozwój systemów elektroenergetycznych", Łódź, wrzesień 2004, (str. 430)

5.      Mielczarski W., "Elektroenergetyka Unii Europejskiej", Warszawa, czerwiec 2002, (str. 217)

6.      Mielczarski W., "Rynki energii elektrycznej - Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne", Warszawa, październik 2000, (str 320)

7.      Mielczarski W., Michalik G., "Competitive Electricity Markets", Nova Science Publishing, New York 1998, (pp.286);

8.      Mielczarski W at al., „Fuzzy Logic Techniques in Power Systems”, Springer-Verlag, Heidelberg & New York, 1998

9.      Mielczarski W., Michalik G., Editors "Energy Management in Competitive Electricity Markets. The Australian Experience", Special Issue of the International Journal Of Energy, Environment and Economics, Vol. 7, No 4, 1998;

10. Mielczarski W., "Quality of Electricity Supply & Management of Network Losses", Energy Optimal Solutions, Melbourne 1997, (pp.386)

Published in Melbourne, 1997